Nieuwsarchief | Infiltratievoorziening Zundert Wernhoutseweg - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Infiltratievoorziening Zundert Wernhoutseweg

25 oktober 2021
In opdracht van de gemeente Zundert heeft Trewatin de engineering en realisatie van een infiltratievoorziening aan de Wernhoutseweg voorzien.

Op deze locatie was al geruime tijd sprake van wateroverlast bij hevige neerslag. Dit resulteerde in water op straat en overlast voor de bewoners. Om te zoeken naar een oplossing heeft de gemeente Zundert, Trewatin benaderd aangezien er goede ervaringen waren opgedaan met het Waterbucket systeem in Klein-Zundert.

Het bleek echter al snel dat de ruimte op deze locatie te beperkt was om de Waterbucket te realiseren. Daarom is men in samenwerking met Trewatin op zoek gegaan naar een alternatief. Dit is gevonden in het realiseren van een IT-riolering in de berm tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg. Na de bodemonderzoeken te hebben uitgevoerd en geanaliseerd is ervoor gekozen om de IT-riolering ter hoogte van de bomen te onderbreken en er losse strengen van te maken. Middels het bijplaatsen van extra straatkolken wordt de IT-riolering gevuld, hierdoor wordt de vuillast beperkt. Aan iedere streng is een inspectie en reinigingspunt geplaatst.

Inmiddels heeft het systeem de eerste buien verwerkt!