Nieuwsarchief | Waterbucket Delft geleverd - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Waterbucket Delft geleverd

10 april 2018
In opdracht van Movares hebben wij op 10 april een waterbucket geleverd bij "TheĀ Green Village" in Delft.

Movares was naar aanleiding van de ontwikkeling van de Rainroad op zoek naar een partner voor het verder ontwikkelen van het systeem. Na gesprekken met diverse partijen hebben ze uiteindelijk voor Trewatin gekozen en dit heeft geresulteerd in de leverantie van de eerste Waterbucket.

De komende periode zal men in Delft onderzoek gaan doen naar de verdere uitwerking van de Rainroad. The green Village is een proeftuin van de universiteit Delft waarin ze werken aan een duurzame toekomst. Met de rainroad willen ze de nadelige gevolgen van klimaatverandering (hevigere neerslag en hittestress) tegengaan. Door gebruik te maken van de Rainroad wordt het water in tijden van hevige neerslag opgevangen onder de rijweg of het voepad, in periodes met veel hittestress verdampt dit water en zorgt het voor verkoeling.

Ook in de toekomst blijven we betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Rainroad, dus we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie:
Waterbucket
Rainroad
The Green Village