Nieuwsarchief | Watertable systeem in 1 dag aangelegd in Schinnen - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Watertable systeem in 1 dag aangelegd in Schinnen

4 februari 2019
In januari heeft Trewatin in opdracht van Kurvers Wegenbouw een infiltratievoorziening aangelegd in Schinnen.

De voorziening is aangelegd onder een smalle weg. Op deze weg was veel wateroverlast doordat het water van bovenaf de heuvel afstroomde, dit water kwam via deze weg in het dorp uit met alle gevolgen van dien.

Kurvers wegenbouw en de gemeente Beekdaelen hebben voor het Watertable systeem gekozen omdat het systeem zeer snel te realiseren en direct te belasten is. In dit geval is de gehele kelder aangelegd in 1 dag. De overlast voor de aanliggende woningen was hierdoor tot een minimum beperkt. De totale werkzaamheden (incl. ontgraven en aanvullen) zijn namelijk in 4 dagen uitgevoerd.

Voor de gemeente Beekdaelen was het daarnaast belangrijk dat het systeem zeer goed mantoegankelijk is. Met een breedte van ruim 1 m1 tussen de poten en een inwendige hoogte van bijna 2.00m1 voldeed het Watertable perfect aan de wensen.

Wij danken Kurvers wegenbouw en de gemeente Beekdaelen voor het mooie project.

Link Timelapse Youtube
Nieuws gemeente Beekdaelen