Nieuwsarchief | Watertable voorziening Made Molenplein - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Watertable voorziening Made Molenplein

25 november 2019
Trewatin heeft in opdracht van Den Ouden groep Schijndel een Watertable infiltratievoorziening aangelegd bij het project Molenplein te Made.

Trewatin heeft samen met Den Ouden groep en Ingenieursbureau Jens in een vroeg stadium meegedacht in het ontwerp. Hierdoor kon optimaal ingespeeld worden op de wensen van de gemeente Drimmelen. Dit heeft geresulteerd in het toepassen van industrieplaten welke onder afschot naar een gootelement zijn gelegd. Boven het gootelement zijn 2 inspectieschachten incl. putafdekking geplaatst zodat het systeem optimaal te inspecteren en onderhouden is.

De kelder van ca. 300m3 is met een hoogte van 1.50 m1 en een breedte van 1.10m1 tussen de poten volledig mantoegankelijk voor reiniging en inspectie.

Wij danken Den Ouden groep, de gemeente Drimmelen en Ingenieursbureau Jens voor de prettige samenwerking en mooie opdracht.

Wilt u een locatiebezoek brengen aan deze, of een andere voorziening welke wij gerealiseerd hebben dan kunt u contact opnemen via info@trewatin.nl