Nieuwsarchief | Waterbucket geplaatst in Hoge Akker te Zundert - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Waterbucket geplaatst in Hoge Akker te Zundert

14 mei 2020
Trewatin heeft in opdracht van de gemeente Zundert een Watertbucket geplaatst in de Hoge Akker in Klein-Zundert.

In de Hoge Akker was al enige tijd sprake van forse water overlast bij hevige neerslag. Dit resulteerde keer op keer tot situaties met water op straat en er dreigde water in de woningen te stromen. Om dit te voorkomen was de gemeente op zoek naar een robuuste oplossing voor zowel het voorkomen van wateroverlast, maar ook om het direct in de ondergrond te infiltreren en zo verdroging tegen te gaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de keuze voor de prefab betonnen Waterbucket. 

Doordat de waterbucket mantoegankelijk is, kan deze in de toekomst eenvoudig geinspecteerd en indien noodzakelijk gereinigd worden. Hierdoor heeft dit systeem een veel langere levensduur dan bijvoorbeeld de kunststof infiltratiekratten.

De realisatie is in samenwerking met Gommers Grondwerken uitgevoerd en verliep voorspoedig. In slechts 6 uur is de complete voorziening, van ontgraven, plaatsen tot en met inzaaien gras, gerealiseerd. Hierdoor is de overlast voor de omwonenden ook tot een minimum beperkt. 

Wij bedanken de gemeente Zundert voor de mooie opdracht en Gommers Grondwerken voor de prettige samenwerking.

Timelapse Youtube: Klik Hier

Meer info over de waterbucket klik hier: Waterbucket