Nieuwsarchief | Leverantie HA stenen Gebr. Oomen - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Leverantie HA stenen Gebr. Oomen

1 augustus 2017
In opdracht van aannemingsbedrijf de Gebroeders Oomen heeft Trewatin 45 HA stenen geleverd voor het centrumplan in Oudenbosch.

In eerste instantie heeft Trewatin contact gelegd met de gemeente Halderberge om ze te informeren over de voordelen van afkoppelen met onze systemen. De uitkomst van dit gesprek was dat men de HA steen wilde toepassen in het nieuwe centrumplan welke uitgevoerd wordt door gebr. Oomen. De stenen zijn inmiddels geleverd en zullen de komende periode worden aangelegd. Door gebruik te maken van de HA steen kunnen de HWA afvoeren op een eenvoudige manier afgekoppeld worden van het gemengde stelsel.