Nieuwsarchief | Watertable systeem aangelegd op The Green Village Delft - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Watertable systeem aangelegd op The Green Village Delft

10 oktober 2018
Enkele weken geleden heeft Trewatin een watertable voorziening aangelegd op The Green Village in Delft.

Op The Green Village wordt onderzoek gedaan naar de duurzame stad van de toekomst en hemelwater speelt daarin een grote rol. Trewatin is hiervoor uitgenodigd aangezien het Watertable een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van wateroverlast door klimaatverandering. De Watertable is namelijk geschikt voor het bergen en infiltreren van grote hoeveelheden hemelwater en is daarnaast mantoegankelijk, heeft een lange levensduur en is geschikt voor alle verkeersklassen.

De Watertable die hier is aangelegd is geschikt voor verkeersklasse 60 en dat zonder gronddekking!
We gaan bij The Green Village onderzoek doen naar nieuwe typen infiltratiematten.