Nieuwsarchief | HA-stenen Thomas van Aquinostraat Tilburg - Trewatin -> Tree and Water Innovation
HA-stenen Thomas van Aquinostraat Tilburg

15 januari 2019
Bij het project Thomas van Aquinostraat heeft Trewatin in opdracht van Van Gelder 60 HA-stenen geleverd.

De stenen zijn bij alle woningen in het plangebied toegepast om het water eenvoudig bovengronds af te koppelen. Het hemelwater stroomt in de nieuwe situatie op maaiveldniveau naar groenvoorzieningen en speciaal aangelegde wadi's. Met het toepassen van de HA-steen wordt het regenwater zichtbaar gemaakt voor de bewoners en door het lokaal te infiltreren verdroging van o.a. de groenvoorzieningen tegengegaan.