Tupoleum | Dordrecht Distripark DHL | Dordrecht Distripark DHL - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Dordrecht Distripark DHL

15 december 2022
Bij het project Dordrecht Distripark DHL heeft Trewatin in opdracht van Hercuton alle groen- en faunavoorzieningen gerealiseerd.

Bij dit project is er extra budget gereserveerd voor een groene en duurzame inrichting van het buitenterrein, met een prachtige uitstraling als eindresultaat. Dit alles conform de BREEAM richtlijnen.

Zo is er een bijenhotel in het logo van DHL aangebracht en zijn er maar liefst 17 laanbomen en ruim 300m2 vaste planten aangeplant. Ook zijn de parkeerplaatsen uitgevoerd in een halfverharding en is zowel de yard office als de fietsenstalling voorzien van groene gevels en een groen dak.

Deze investering heeft er mede aan bijgedragen dat dit sorteercentrum voor pakketten een BREEAM Outstanding klassering heeft gekregen met 5 sterren.

Wij wensen DHL veel succes met de ingebruikname van het sorteercentrum en bedanken Hercuton voor de mooie opdracht.