Tupoleum | Alblasserdam Peute | Alblasserdam Peute - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Alblasserdam Peute

11 januari 2023
In opdracht van Arma Infra heeft Trewatin een buffervoorziening van bijna 1900 m3 gerealiseerd in Alblasserdam middels het modulaire en robuuste Watertable systeem. De totale benodigde buffercapaciteit is bereikt door middel van drie losse voorzieningen te realiseren waarbij deze optimaal zijn ingepast in het terreinontwerp.

Vanaf het schetsontwerp is Trewatin betrokken bij uitwerking van de waterbuffervoorziening en de inpassing hiervan in het terrein. Dit was een vrij complexe opgave gezien de beperkte ruimte in de ondergrond en de aanwezigheid van een ondergronds dijklichaam.

Door het aanleggen van de voorziening in de bouwrijpfase van het project is deze ruimte weer direct toegankelijk voor bouwtransport, opstelplaatsen van kranen of andere zware belastingen.