Tupoleum | Heerlen in de Cramer | Heerlen in de Cramer - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Heerlen in de Cramer

14 mei 2024
Bij het nieuwbouwproject van bedrijfsverzamelgebouwen aan de In de Cramer in Heerlen heeft Trewatin een waterbufferingsvoorziening van ruim 500m3 gerealiseerd.

Bij dit project is zowel de buffering voor de brandweer als voor wateroverlast gecombineerd in 1 voorziening. De kelder is volledig waterdicht uitgevoerd met een robuuste folieconstructie zodat het water niet kan infiltreren.

De leegloop van de kelder is ca. 0.8m boven de b.o.b. van de kelder aangebracht. Op die manier is er permanent ca. 200m3 buffering voor de brandweer beschikbaar. Dit wordt middels de riolering naar diverse putten verspreid over het terrein gebracht, hierdoor kan de brandweer overal aansluiten om te gaan blussen.

De bovenste 300m3 dient als buffering bij hevige regenval en zal middels een geknepen leegloop geloosd worden.