Urban water | Watertable infiltratievoorziening Maarheeze - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Watertable infiltratievoorziening Maarheeze

14 december 2021
In opdracht van de gemeente Maarheeze heeft Trewatin bij de 'Kijkakkers' in Maarheeze een infiltratievoorziening van 300m3 aangelegd middels het Watertable systeem.

De gemeente Cranendonck wilde op deze locatie het multifunctionele gebouw 'De Smeltkroes' en het aanliggende parkeerterrein afkoppelen. De voorkeur ging uit naar een robuust circulair systeem voor het bufferen en infiltreren van hemelwater onder de nabijgelegen groenstrook en daarom heeft men gekozen voor het Watertable systeem.

Het project is in bouwteam uitgevoerd, waardoor Trewatin van A- tot Z bij zowel de enigneering als de uitvoering betrokken is geweest. Samen met Royal Haskoning DHV is het ontwerp gemaakt, waarna Kuppens infra de voorbereidingen voor de realisatie van het Watertable systeem heeft voorzien.

De gemeente had de nadrukkelijke wens om een mantoegankelijke voorziening te realiseren zodat inspectie en onderhoud in de toekomst eenvoudig van binnenuit uitgevoerd kunnen worden. Met een inwendige hoogte van 1500mm en een breedte tussen de poten van 1000mm is het Watertable systeem hier uitermate geschikt voor.

Wij danken de gemeente Cranendonck voor de mooie opdracht en prettige samenwerking en wensen RHDVH en Kuppens veel succes met het vervolg van het project!