Urban water | Ospel Lochtstraat - Trewatin -> Tree and Water Innovation
Ospel Lochtstraat

21 december 2022
In opdracht van Vissers Ploegmakers heeft Trewatin een infiltratievoorziening gerealiseerd van ca. 800m3 om wateroverlast in de Lochtstraat te voorkomen bij hevige neerslag.

In de Lochtstraat is hiervoor een lijngoot gerealiseerd welke middels een riool het water naar het achtergelegen Meester Schakenhof brengt. Hier is de Watertable infiltratievoorziening met een hoogte van 2.25m gerealiseerd onder het parkeerterrein.

Met deze hoge kelder kan er op een relatief klein oppervlak voldoende buffercapaciteit worden gerealiseerd. De kelder infiltreert in de ondergrond, maar om de lediging te versnellen is er ook een pomp aangebracht welke het water (vertraagd) naar het hoofdriool in de Lochstraat pompt.

Om overlast in de woonwijk te beperken is de voorziening in één fase vanuit 2 kraanopstellingen gerealiseerd. Hierdoor waren tijdens de uitvoering alle opritten van de omwonenden bereikbaar. Daarnaast zijn transporten zo efficiënt mogelijk ingedeeld en aangevoerd op tijdsvrachten. Dit alles in combinatie met de zeer snelle realisatie van ons prefab betonnen systeem zorgde voor een minimale overlast voor omwonenden.

Op de infiltratievoorziening worden parkeerplaatsen gerealiseerd en tussen deze parkeerplaatsen worden bomen geplaatst. Om ruimte te maken voor deze bomen zijn er open ruimtes gelaten in de voorziening, waar de bomen vervolgens in zijn aangebracht. Hiermee is het planten van bomen in het Watertable dus ook perfect mogelijk.